BF GLOBAL TRADING PTY LTD
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
BF GLOBAL TRADING PTY LTD
Western Cape, South Africa

Factory Information

Factory Size: 1,000-3,000 square meters
Factory Country/Region: Western Cape Province
No. of Production Lines: 4
Contract Manufacturing: Buyer Label Offered  
Annual Output Value: Below US$1 Million
Gửi email cho nhà cung cấp này